Varelevering
 

1. Varene leveres i posten for Kundens regning.

2. Nøyaktig varepris, transportpris, varemengde og assortment samt leveringsfristen skal spesifiseres i den godkjente varebestillingen. Noen varer kan ikke selges per stykk. I slike tilfeller skal man underrette Kunden i løpet av 8 arbeidstimer.

3. Kunden (Kundens representant) forpliktes til å kontrollere vareforpakninger, varemengden, kvaliteten, og assortementet ved mottak.

4. Hvis vareforpakningen er skadet, mens varemengden, kvaliteten, og assortmentet ikke fraviker, skal Kunden (Kundens representant) notere skaden i dokumentene til Selgeren (Selgerens representante).

5. Ved varemengde- og (eller) kvalitets- samt assortmentavvik skal Kunden (Kundens representant) nekte å motta varene. I slike tilfeller skal Selgeren (Selgerens representant) og Kunden (Kundens representant) skrive Avbudsskriv og registrere alle skader og avvik.

6. Hvis Kunden (Kundens representant) mottar varene, signerer i leveringsdokumentene, og registrerer forpakningsskade skal man anta at varene ble levert i skadet forpakning, men selve varemengden, kvalitet, og assortment oppfyller kjøps- og salgsavtalebetingelser og alle ekstra tjenester ble ytet som påkrevd.

7. Hvis Kunden (Kundens representant) mottar varepartiet og signerer i leverindsdokumentene uten å notere avvik skal man anta at varene ble levert i uskadd stand, og varemengden, kvalitet, og assortment oppfyller kjøps- og salgsavtalebetingelser og alle ekstra tjenester ble ytet som påkrevd.

8. Etter varene blir levert til den spesifiserte adressen skal man anta at varene er levert til Kunden uavhengig om de ble faktisk mottatt av Kunden eller en annen person som mottok varene med denne adressen. Hvis varene ikke blir levert den planlagte dagen skal Kunden straks og senest neste dag etter den planlagte leveransen underrette Selgeren. Hvis ikke skal Kunden tape rettigheten til å stille krav i forbindelse med ikke leverte eller forsinkede varer.