Vareretur
 
1. Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
 
2. Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Ang Angreretten § 22, punkt g og n)
 
3. Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
 
4. Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
 
5. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).
 
6. Selgeren er ansvarlig for komplettering og pakkingen av varene. Hvis varen ikke er riktig komplettert og (eller) pakket skal Kunden ikke motta varen. Dette gjelder også deposittvarer som kommer i retur som bremsekrets, tennplugg, osv. (når man bestiller varer skal ekstra vare Depositt dukke opp. Den skal returneres kun hvis den returnerte varen oppfyller alle kravene stilt av produsenten. Kontakt oss i e-posten for nøyaktige krav).
 
7. Returvarene skal ikke mottas hvis de var tatt i bruk og (eller) ble skadet og (eller) tapte utseende (forpakningsskader som krevdes for å observere varen skal ikke omfattes som vesentlige forandringer i vareutseende).
 
8. Hvis den leverte varen ikke oppfyller kvalitetskrav, skal Kunden sende e-post til vår kundeservice.